0
Jebkura informācija vai materiāls, kas atrodas airBaltic vietnē (tai skaitā, bet ne tikai, preču zīmes, teksti, zīmoli, fotogrāfijas, video un citi vizuālie materiāli, mūzika, datorprogrammatūras u.c.), ir airBaltic vai ar airBaltic saistīto personu īpašums, uz ko attiecas autortiesības un citas reģistrējamās un/vai nereģistrējamās intelektuālā īpašuma tiesības. 
Jebkuru darbību veikšana ar airBaltic īpašumu, tai skaitā, bet ne tikai tā pavairošana, pārsūtīšana, izplatīšana vai glabāšana ir stingri aizliegta, izņemot gadījumus, kad ir saņemta iepriekšēja rakstiska airBaltic vai ar airBaltic saistīto personu piekrišana.


 .